مکس آموز

آموزش فتوشاپ | کار با shape | رسم اشکال برداری

ahape ها یا اشکال ساده هندسی از جمله ابزار های موجود در فتوشاپ می باشد که نسبت به ترسیم شکل های ساده تری مانند رکتنگل ، دایره ، پاره خط و … بصورت برداری و وکتوری اعمال می شود. در مقابل ابزارهای shape ابزار pen  قرار دارد که می توانید هر گونه اشکال برداری پیچیده ای را خلق کنید. تا حدود بسیار زیادی تنظیمات این دو مجموعه ابزار شبیه به یکدیگر می باشند با این تفاوت که سطح کار آنان به لحاظ سادگی یا پیچیدگی متفاوت می باشد.

کار با shape

برای ترسیم اولیه کافی است از مجم,عه ابزار های shape یکی از حالت های زیرین آن را انتخاب و با کلیک و درگ کردن شکل مورد نظر خود را ترسیم نمایید.

کار با shape

کار با shape

پس از ترسیم اشکال مورد نظر ، آن شکل با رنگ forground  پر می شود و نوار خصوصیات همانند تصویر زیر ظاهر می گردد که می توان تنظیمات اشکال ترسیمی را مشخص نمود. بسته به اینکه نوع ترسیم را روی چه حالتی تنظیم کنیم نوار ابزار خصوصیات با تغییراتی مواجه می شود که در تصویر زیر مشخص گردیده است.

کار با shape

کار با shape

پس با توضیحات گفته شده کر رو با حالت pixel آغاز می کنیم که مانند تصویر زیر با اعداد بخش های مختلف آن مشخص گرددیده اند.

کار با shape

کار با shape

۱- با این پنل آبشاری می توان نوع ترسیم را به یکی از حالت های زیر تنظیم نمود.

 • path  ترسیمات در این حالت بصورت خطی اعمال می شود و به جای بخش های میانی ، نوار دور شکل هندسی با رنگ forground  پر می شود.
 • shape سبب می شود تا نتیجه ترسیم ما به شکل اشکال هندسی و از نوع وکتوری انجام گیرد.
 • pixel  سبب ایجاد موضوعی پیکسلی خواهد شد.

۲- از بخش  mode برای تعیین نوع بلندینگ مود آن می توانیم اقدام کنیم.

۳- opacity:  این بخش میزان شفافیت اشکل ترسیمی را تنظیم می کند.

۴-این گزینه برای مدیریت بخش های کناری ترسیمات در حالت پیکسلی مورد استفاده قرار می گیرد.

۵-حالت ترکیب شیپ ها را مشخص می کند که در حالت پیکسلی غیر فعال است.

۶- این گزینه شیپ های ترسیم شده را ترازبندی می کند که در حالت پیکسلی غیر فعال است.

۷-موقعیت شیپ ها نسبت به یکدیگر را کنترل می کند که بعنوان مثال کدامیک بالاتر از سایرین قرا بگیرد و بالعکس که در حالت پیکسلی غیر فعال است.

۸ – با کلیک بر روی این گزینه پنجره ای گشوده می شود که دارای تنظیماتی برای مدیریت هنگامه ترسیم اشکال است مانند تصویر زیر.

رسم اشکال برداری

رسم اشکال برداری

۹-  این گزینه لبه های شیپ ترسیم شده را با گریدهای pixel تراز بندی می کند.

ابزار های حالت shape  را بررسی و قسمت های جدید نسبت به حالت پیکسل را شماره گزاری نموده و توضیح میدهیم.

رسم اشکال برداری

رسم اشکال برداری

۱- این گزینه رنگ درون شکل ترسیم شده را مشخص می کند.

۲-این گزینه خط اطراف شکل ترسیم شده را مشخص می کند و همچنین میزان ضخامت آن به پیکسل قابل تنظیم می باشد.

۳- نوع stroke از اینجا قابل تنظیم بوده و می تواند خط ساده ، خط چین یا نقطه چین باشد.

۴- میزان scale شیپ در محور افق یا طول را مشخص می کند.

۵-میزان scale  یا گشیدگی شیپ در محور عمود یا  عرض را مشخص می کند.

ابزار های حالت path را بررسی و قسمت های جدید نسبت به حالتهای قبل را شماره گزاری نموده و توضیح میدهیم.

رسم اشکال برداری

رسم اشکال برداری

برای تعیین نقش این خطوط  در مقابل گزینه  make از سه حالت زیر استفاده می کنیم:

selection -2  :  این نقش محدوده انتخاب شده را به صورت حیطه انتخاب شده در می آورد و می توان پس از آن ، آن بخش از تصویر را ویرایش نمود. برای اعمال بخش های انتخاب شده با selection می بایست ابتدا یکی یا چند تا از ترسیمات   ابزار shape را انتخاب نماییم تا همان اشکال به حالت سلکشن در آیند.

mask -3   : این نقش محدوده ترسیم شده با ابزار  shape  را بصورت  mask  در می آورد.در این حالت نیازی به انتخاب ترسیمات  pen نیست و ماسک بر روی آنها در همان لحظه کلیک بر روی حالت mask اعمال می شود.

 ۴  – shape: این گزینه در محدوده انتخاب شده را بصورت شکل توپر هندسی از نوع وکتور  در می آورد و در واقع شبیه حالتی است که ما ترسیم pen را با مود shape انجام داده باشیم. پس از تعیین نقش shape این عمل در لایه جدیدی ایجاد می گردد و قابلیت جابجایی با ابزار  move ممکن می گردد بر خلاف حالت  path که با ابزار  move  جابجایی صورت نمی گرفت.

تنظیمات شیپ های ترسیم شده به همین جا ختم نمی شود و می توان با رجوع به مسیر window – propertise به تنظیمات دقیقاری برای مدیریت شیپ ها دست یافت که مانند تصویر زیر ارائه می گردد.

کار با shape

رسم اشکال برداری

 1. این گزینه طول شکل ترسیم شده را تنظیم می کند.
 2. این گزینه عرض شکل ترسیم شده را تنظیم می کند.
 3. این گزینه موقعیت شکل ترسیم شده را در محور x تنظیم می کند و عمل جابجایی را انجام می دهد.
 4. این گزینه موقعیت شکل ترسیم شده را در محور y تنظیم می کند و عمل جابجایی را انجام می دهد.
 5.  این گزینه در حالتی که مود shape فعال باشد رنگ داخلی شکل ترسیم شده و همچنین صفات stroke را تنظیم می کند.
 6.  نوع stroke به سه حالت خط ساده ، خطچین . نقطه چین را تعیین می کند.
 7. میزان ضخامت stroke را مشخص می کند.
 8. مدیریت stroke  در گوشه های شکل ترسیم شده را کنترل می کند.
 9. این گزینه میزان چمفر  یا انحناء گوشه سمت چپ از بالا را بر اساس واحد پیکسل انجام می دهد.
 10. این گزینه میزان چمفر  یا انحناء گوشه سمت راست از بالا را بر اساس واحد پیکسل انجام می دهد.
 11. این گزینه میزان چمفر  یا انحناء گوشه سمت چپ از پایین را بر اساس واحد پیکسل انجام می دهد.
 12. این گزینه میزان چمفر  یا انحناء گوشه سمت راست از پایین را بر اساس واحد پیکسل انجام می دهد.
 13. می توان با فعال کردن زنجیر تغییرات انحناء گوشه ها را برای تمامی گوشه در نظر گرفت.
 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 15. این گزینه دو shape ترسیم شده را با هم ترکیب می کند.
 16. این گزینه مقدار یک shape را از دیگری کات می کند در این حالت هنگام کلیک بر روی یکی از دو یا چند shape همان شکل به همراه بخش مشترک با سایر اشکال حذف خواهند شد.
 17. این گزینه تنها فصل مشترک را حفظ کرده و بقیه shape ها را حذف می کند.
 18. این گزینه تنها فصل مشترک را حذف کرده و بقیه shape ها را حفظ می کند.

نکته قابل ذکر در مورد ابزار های ترکیب اشکال این است که می بایست همگی اشکال در یک لایه قرار داشته باشند.اگر چنانچه این اشکال در چندین لایه  قرار داشتند می توان با نگه داشتن کلید  ctrl همگی لایه ها ی shape را انتخاب کرد و ضمن کلیک راست گزینه  merge shape  را انتخاب کنیم تا همگی shape  ها در یک لایه قرا بگیرند.

 نکته مهم دیگر در مورد پنل propertise اشکال این است که اگر چنانچه بواسطه ابزار direct selection tool  نسبت به ویرایش اشکال برداری اقدام کنیم هشداری ظاهر می شود که در صورت تایید دیگر امکان ویرایش از طریق این پنل از بین می رود.

برای سایر اشکال تنظیمات ابزار خصوصیات shape به همین صورت می باشد اما اگر چنانچه ار حالت custom shape tool استفاده کنیم ابزاری به خصوصیات shape همانند براش ها و پترن ها می توان از اشال آماده استفاده نمود و یا اشکال را از اینترنت دانلود و در این پنل load کنید.

کار با shape

کار با shape

مدیر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

  حمید پاسخ

  عالی